accessories printer mounting plates

Printer plates

IBM 4610: SPV3101
•Internal dimensions: W145xD177mm

NCR 7167: SPV3102
•Internal dimensions: W185xD253.5mm

Wincor Nixdorf A794: SPV3103
•Internal dimensions: W146xD185mm

Epson TMT 88 – cable cover: SPV3104
•Internal dimensions: W145xD216mm

Epson TMT 88: SPV3105
•Internal dimensions: W141xD151.5mm

Toshiba TRST-A10: SPV3106
•Internal dimensions: W145xD160mm